Jogi nyilatkozat

A www.terdklinika.hu címen elérhető honlapot a DAVID Gerincklinika Zrt. (székhelye: 1124, Budapest, Apor Vilmos tér 8., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-047207) – a továbbiakban: DGK – üzemelteti. A DGK a honlapon található tartalmak kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal, hogy valamennyi felhasználó köteles a DGK által feltöltött vagy megjelenített információkat, tartalmat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartani.

A DGK előzetes írásbeli engedélye szükséges a honlapon közzétett tartalmak módosításához, a honlaptól eltérő helyen való bármilyen közzétételéhez, előadásához, terjesztéséhez, illetve kereskedelmi célú felhasználásához. Az engedély nélküli felhasználás szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

A DGK kijelenti, hogy a honlapon közzétett képi-, szöveges- és hangtartalmak jogszerű birtokosa és felhasználója, azok közlését jogszerűen végzi és rendelkezik a felhasználáshoz szükséges jogokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel. A DGK a honlapon nem jelentet meg semmilyen olyan tartalmat, amely jogi védelem alatt áll, és a felhasználáshoz a DGK jogosultsággal nem rendelkezik, vagy amely tartalom felhasználása egyébként jogszabályba ütközik.

A honlap üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes és egyéb adatok kezelője a DGK. Az adatkezelés során a DGK a honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozót vesz igénybe. A DGK a felhasználók által a honlap használata során, tájékozott hozzájárulással, önkéntesen megadott személyes és egyéb adatokat a felhasználók hozzájárulásának körében kezeli a honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint, összhangban a vonatkozó hatályos jogszabályokkal. A honlap felhasználói az általuk megadott személyes adatok DGK által történő kezeléséhez és/vagy továbbításához, harmadik személy általi feldolgozásához a személyes vagy különleges adatok feltöltését megelőzően tett kifejezett nyilatkozatukkal kötelesek hozzájárulni. A felhasználók hozzájárulásukban kifejezetten tudomásul veszik, hogy az általuk megadott adatok egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokat tartalmaz(hat)nak, mely esetben az adatkezelés célja gyógykezelés vagy az egészség megőrzését célzó kezelés előkészítése.

A DGK köteles bármely érintett felhasználónak 3 munkanapon belül tájékoztatást nyújtani a róla kezelt személyes adatok köréről és az adatok kezelésének céljáról. A tájékoztatást a felhasználók az info@gerincklinika.hu e-mail címre küldött, erre vonatkozó kérelemmel ingyenesen kérhetik.

A DGK által végzett adatkezeléssel érintett felhasználók a DGK székhelyére küldött levélben vagy az info@gerincklinika.hu e-mail címre küldött levélben, illetve a +36 (1) 315-23-06 telefonszámon bármikor, korlátozás nélkül jogosultak a DGK által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen a hatályos jogszabályok alapján tiltakozni. A DGK az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedéseket telefonhívás esetén kizárólag az abban foglaltakat megerősítő írásbeli nyilatkozat birtokában teszi meg